Nogle billederne har været og vil være udstillet på ART HERNING

I Christian Tangøs nye serie er det abstrakte blevet det dominerende,
medens det grafiske stadig et det, som er blevet hans kendetegn.
De særlige tegn, storbyens skilteskov og forskellige mediers fremstilling af virkeligheden, men også selve maleriets verden, med dens penselstrøg, løbende maling og klatter giver billedet sin spændende helhed.
Abstrakte kompositioner med tegn og tegnsystemer i maleriet giver bil-ledet en "mening" en "betydning" og giver fornyede oplevelser og finder nye facetter hver gang disse beskues.
 
Galerie Helth | Sofiegade 4, 1418 København K  | Tlf.: 32 96 95 15